CJPremium Natrag na Crno Jaje

[SPLIT] Za profesionalne vozače - LIJEČNIČKI pregled za profesionalnu vozačku dozvolu C, D ili E kategorije u Ustanovi za zdravstvenu skrb Jadran u SPLITU!

SUPER CIJENA 55,00 €
18 sati i 26 minuta do isteka ponude!
1 prodanMožete kupovati i dalje!
 • Ustanova za zdravstvenu skrb Jadran u SPLITU
 • Liječnički pregled za profesionalnu vozačku dozvolu 
 • C, D ili E kategorija
 • Nalazi gotovi isti dan
 • NAPOMENE:
 • Ustanova za zdravstvenu skrb Jadran Split - Liječnički pregled za profesionalnu vozačku dozvolu C, D ili E kategorije 
 • Obavezna rezervacija termina na 021/785-660 ili medicina.rada.jadran@gmail.com
 • Rad sa pacijentima: 8.00-10.00h
 • Pregled se obavlja isključivo na adresi Ustanova za zdravstvenu skrb Jadran, Ćiril-Metodova 38, Split.
 • Nalazi su gotovi isti dan.
 • Napomene: potrebno je donijeti potvrdu liječnika opće prakse da je osoba zdrava; potrebna prethodna rezervacija termina; na pregled je potrebno doći u dogovoreno vrijeme, na tašte.
 • Kupon se može iskoristiti do 10.07.2024.
 • Ponuda se ne odnosi na izvanredni liječnički pregled (kod osoba kod kojih je utvrđen udio alkohol u krvi ili je utvrđeno da u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičku sposobnost).
 • Budući da je ponuda ograničena, kupljene kupone nije moguće stornirati.
 • U slučaju eventualne reklamacije i nezadovoljstva potrebno se obratiti na licu mjesta pružatelju usluge.Naknadne reklamacije se neće uvažiti. 
 • U slučaju da trebate R1, isti tražite direktno od partnera prije izrade računa. 
 • Fakturu (račun) za navedeni proizvod ili uslugu koju kupujete, izdaje isključivo tvrtka-pružatelj usluga.
 • Kupac je obvezan rezervirati termin dolaska kod partnera (ukoliko nije drugačije definirano) te je obvezan u slučaju eventualnog otkazivanja, pismeno o tome obavijestiti partnera i Crno Jaje.
 • Popust se ostvaruje isključivo kupnjom kupona.
 • Kupnja je moguća putem web stranice CJ Premium Medical - CrnoJaje.hr ili u poslovnici u Zagrebu - Vlaška 63 (plaćanje karticom ili općom uplatnicom), u protivnom popust na uslugu/proizvod ne vrijedi! 
 • U slučaju nemogućnosti korištenja kupona zbog više sile isto će biti ostvareno odmah po normalizaciji! Odobravamo isključivo odgodu realizacije, te kupon u tom slučaju vrijedi do termina koji će biti definiran sa korisnikom i partnerom!
  • Kupac je obvezan rezervirati termin dolaska kod partnera (ukoliko nije drugačije definirano) te je obvezan u slučaju eventualnog otkazivanja, pismeno o tome obavijestiti partnera i Crno Jaje zbog ostvarivanja eventualnog prava na povrat.
  • Po Zakonu o zaštiti potrošača NN 19/22 članak 86. stavak 12, kupac nema pravo na jednostrani raskid ovog ugovora pružanja usluge smještaja ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju.

NALAZI SU GOTOVI ISTI DAN! Kupon se može iskoristiti do 10.07.2024.

Zaposlenici u Ustanovi za zdravstvenu skrb Jadran – Medicina rada imaju sve potrebne licence i dopusnice za obavljanje zdravstvenih pregleda.

• Doc. dr. sc. Livia Brisky dr. med.
specijalist medicine rada i športa

• Marijan Mijić dr. med.
specijalist medicine rada

Potrebna prethodna rezervacija termina, a na pregled je potrebno doći u dogovoreno vrijeme, na tašte.

Potrebno je donijeti potvrdu liječnika opće prakse da je osoba zdrava.

Obavezna rezervacija termina na 021/785-660 ili medicina.rada.jadran@gmail.com!