Uvjeti prodaje

Tvrtka Pravi Klik turistička agencija d.o.o. izdavač je internet stranica www.crnojaje.hr (u daljnjem tekstu Pravi klik). Kao posrednik, Pravi klik organizira i omogućava promotivnu prodaju proizvoda i usluga putem internet stranica www.crnojaje.hr. Prodaja se vrši u ime i za račun Partnera, na način da Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode i usluge, a sve to pod uvjetom da Pravi klik putem javnog poziva uspije u određenom vremenskom razdoblju prikupiti najmanji ugovoreni broj kupaca za taj proizvod ili uslugu.

Partner se kao vlasnik određenog proizvoda ili usluge obvezuje, poštujući sve standarde kvalitete i savjesnog poduzetništva, ugovoreni proizvod ili uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način. Pravi klik se obvezuje po najvišim standardima poslovanja organizirati i voditi promotivnu prodaju.

Pravi klik nije vlasnik, niti se nalazi u posjedu proizvoda ili usluga koje promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni biti odgovorna za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda ili usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje nudi. Za sve troškove, bolesti, ozljede, potraživanja, odgovornosti i štete u potpunosti je odgovoran Partner.

Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda ili usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner. Pravi klik ni na koji način ne može biti odgovorna za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno prodaje.

Vlasnik i izdavač Kupona je određeni Partner. Kao vlasnik i izdavač Kupona, Partner je u potpunosti odgovoran za sve ozljede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika - kupca.

Kuponi se izdaju na ime kupca ili ime koje kupac navede, po završetku promotivne prodaje, i dokaz su o kupnji određenog proizvoda ili usluge. Osim imena kupca ili imena koje kupac navede, Kuponi obavezno moraju sadržavati i oznaku/broj Kupona, vrstu i model proizvoda ili usluge, rok u kojem kupac može po završetku promotivne prodaje podnijeti zahtjev za isporuku ili konzumiranje proizvoda ili usluge, način i mjesto preuzimanja ili konzumiranja proizvoda ili usluge, te druge podatke ukoliko je potrebno. Svi Kuponi ispisani s internetskih stranica www.crnojaje.hr, ili bilo koje druge stranice povezane s tvrtkom Pravi klik promocijski su Kuponi koji se kupcima nude ispod prave vrijednosti. Kuponi su podložni pravilima i uvjetima CrnoJaje, kao i pravilima Partnera koji sudjeluje u određenoj promotivnoj ponudi.

Za kupnju bilo kojeg proizvoda ili usluge koje nudimo, od Vas kao korisnika zahtijeva se prethodno otvaranje korisničkog računa tj. registracija. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup ispisu vaših Kupona i narudžbi, pregled ranijih kupovina te kako bi lako uređivali svoje postavke.

 • Prigovori se upućuju pismeno na adresu prodavatelja navedenu u ponudi
 • Plaćanje se odvija putem web portala CrnoJaje – rok isporuke je naveden na ponudi portala
 • Svaki kupac ima pravo na raskid Ugovora uz povrat sredstava u roku od 14 dana od dana kupnje/preuzetog uređaja ne navodeći razlog za povrat.
 • Također nakon isteka od 14 dana povrat sredstava/raskid Ugovora/povrat uređaja kupac ostvaruje u sljedećim situacijama: samo ukoliko je došlo do oštećenja na proizvodu uslijed transporta od prodavatelja do kupca, samo ukoliko partner/pružatelj usluge nije u mogućnosti realizirati uslugu.
 • Pravo na raskid Ugovora kupac ne ostvaruje ako se kupac nije pridržavao uputstava za korištenje i održavanje proizvoda/usluge
 • Postupak otkaza Ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana je moguć samo u slučaju više sile

UPOZORENJE: Roba se ne smije prodavati maloljetnim osobama. Prodaja mlađima od 18 godina ide isključivo putem njihovog zakonskog zastupnika

Specifični dodatni uvjeti i pravila korištenje Kupona kod trgovaca kao Partnera:

 • Kupon se odnosi samo na proizvod koji prodaje trgovac Partner, ne može se odnositi na troškove poštarine ili manipulativne troškove.
 • Samo se jedan Kupon smije koristiti po narudžbi, osim ako drugačije nije odredio sam Partner.
 • Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Partnera.
 • Ni CrnoJaje ni Partner nisu odgovorni za izgubljen ili ukraden Kupon.
 • Kupon se ne može kombinirati s drugim poklon-bonom / bonovima ili Kuponima trećih osoba / kuponima / promocijama, ne može se reproducirati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.
 • Restoran je definiran kao Partner koji kao svoju redovitu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na prodaju, te tu hranu i piće isporučuje kupcima/konzumentima navedenim u valjanoj Potvrdi.
 • Svaka uporaba Kupona koja nije u skladu s uvjetima i pravilima korištenja rezultirati će prestankom važenja Kupona.
 • Valjanost Kupona ističe na datum koji je naznačen na njoj i neproduživa je.

Specifični dodatni uvjeti i pravila korištenja Kupona za konzumaciju hrane i pića u restoranu kao Partneru:

 • U isključivoj je nadležnosti Partnera odrediti da li se Kupon može kombinirati s bilo kojim Kuponima / bonovima / kuponima / promocijama trećih osoba.
 • Kuponi vrijede za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.
 • Pravi klik kao ni Partner nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene Kupone na bilo koji način.
 • Svaki pokušaj uporabe Kupona suprotan uvjetima i pravilima korištenja će imati za posljedicu da Kupon postane nevažeći.
 • Valjanost Kupona ističe na datum koji je naznačen na njemu i neproduživ je.

Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.crnojaje.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete prodaje u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.