Što je to GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je uredba Europske unije koja sa sobom donosi značajne promjene u pravilima koja definiraju osobne podatke i kako se oni koriste.

Vaši podaci koji nam trebaju kako bi Vam omogućili kupnju usluge i proizvoda koji se prodaju na našem portalu:

E-mail
Ime i prezime
Telefon
Adresa

1. Koji Vaši podaci nam trebaju i zašto?

Pravi klik d.o.o. koristi vaš e-mail, telefon, ime i prezime te adresu kod kreiranja vaših kupona koje koristimo da bi izvršili isporuku usluga i proizvoda koje ste kupili na našem portalu CrnoJaje.hr.

Odvojenu privolu nam dajete za slanje promotivnih ponuda na vaš e-mail. Tehnički podaci poput IP adrese i cookie se koriste kratkoročno i služe za tehničko poboljšanje vašeg doživljaja korištenja portala.

2. Tko sve ima pristup vašim podacima?

Pristup Vašim osobnim podacima ima samo dio naših zaposlenika koji rade u odjelima korisničke podrške i administracije sustava.

Navedene kategorije zaposlenika su upoznate sa našom politikom i procedurama zaštite osobnih podataka i dužne su postupati po istima.

3. Da li ćemo vaše podatke dijeliti s drugima?

Vaši podaci će se dijeliti sa drugima samo u okvirima potrebnim za izvršavanje naših usluga.

Vaši podaci se dijele sa:

- WS Pay gateway-om za obradu plaćanja kreditnim karticama

- KEKS Pay aplikacijom za plaćanja

- Aircash aplikacijom za plaćanja

- S našim partnerima kod kojih ste kupili uslugu/proizvod i to u maksimalno ograničenom opsegu (isključivo ime i prezime na kuponu i adresa ako se radi o usluzi sa dostavom).

Vaši podaci su kod nas sigurni i nećemo ih djeliti, prodavati ili ustupati drugim privatnim ili pravnim osobama za druge namjene osim gore navedenih.

4. Koliko dugo ćemo čuvati vaše podatke?

Tehnički podaci poput adrese i cookie-a se čuvaju 30 dana. Ostali osobni podaci se čuvaju 3 godine od vašeg zadnjeg logina ili dok ne zatražite da ih uklonimo.

5. Kako smo došli do vaših podataka?

Sve navedene osobne podatke ste nam dali sami pri registraciji ili pri kupnji ponuda na našoj stranici CrnoJaje.hr. Pravi klik d.o.o. ni na koji način ne prikuplja/kupuje/nabavlja vaše osobne podatke od trećih osoba.

6. Da li možete zatražiti da zauvijek uklonimo Vaše podatke i povući svoju privolu za njihovo korištenje?

Da, kada god želite možete povući privolu za korištenje svojih osobnih podataka i/ili od nas zatražiti da izbrišemo sve Vaše podatke iz našeg sustava. Pošaljite nam email na privatnost@crnojaje.hr i pokrenuti ćemo proceduru za uklanjanje svih osobnih podataka koja će biti gotova u roku od 15 dana.

Privolu za slanje promotivnih emailova možete povući samostalno na svom profilu ili klikom na link u dnu svakog promotivnog emaila. Povlačenje ove privole je na snazi trenutačno.

7. Da li možete vidjeti koje Vaše osobne podatke imamo i možete li ih ispraviti?

Da, u svakom trenutku možete vidjeti sve podatke koje o vama imamo i možete ih samostalno izmijeniti unutar Vašeg korisničkog profila ili slanjem zahtjeva na email privatnost@crnojaje.hr

8. Da li možete zatražiti eksport svih svoji podataka koji se nalaze u našem sustavu?

Da, u svakom trenutku možete zatražiti eksportiranje vaših podatka slanjem zahtjeva na email privatnost@crnojaje.hr

9. Da li se moji podaci automatski profiliraju i zašto?

U ovisnosti o vašoj lokaciji i prošlim kupnjama portal i potencijalno newsletter vam inicijalno prikazuju naše različite ponude. Isključiva svrha profiliranja je unapređenje naše usluge i vašeg doživljaja korištenja portala. Ova automatizirana obrada ne utječe značajno na vas i ne proizvodi nikakve pravne učinke.

Navedeno profiliranje se ne dijeli s trećim osoba niti na koji način ne utječe na konačne opcije kako i koliko možete koristiti naše usluge. Od profiliranja se možete izuzeti slanjem emaila na privatnost@crnojaje.hr

Facebook login i postavke privatnosti

U slučaju da ste se na Crno Jaje prijavili koristeći opciju Facebook login nakon što zatražite brisanje računa iz naše baze svoj račun trebate deaktivirati i kroz postavke svog Facebook račune sljedeći sljedeće upute: Postavke i Privatnost - Postavke - Sigurnosti i Prijava - Aplikacije i webmjesta

11. Kome se mogu žaliti ako mislim da kršite moje pravo na privatnost?

Možete se žaliti Agenciji za zaštitu osobnih podataka i to na linku ovdje.

Provjeri svoje podatke