Internistički pregled uključuje: razgovor s pacijentom, ultrazvuk abdomena! Kupon se može iskoristiti do 20.01.2019.!


Poliklinika Superiora je ustanova koja se bavi kirurškim i internističkim djelatnostima.

Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. Osim kirurgije, na raspolaganju smo našim pacijentima od postavljanja dijagnoze do liječenja bolesti unutarnjih organa ljudskog organizma bez kiruških zahvata, odnosno različitim terapijama.

Internistički pregled

Internistički pregled se obavlja kod:

pojave zdravstvenih problema prije operativnog zahvata
u preventivne svrhe
u sklopu sistematskog pregleda.

Internistički pregled obavlja liječnik specijalista interne medicine.