PodržimoNaše

Seminar koji se ne propušta! Jednodnevni seminar "Svladanje javnog nastupa, moć uvjeravanja i kontakt s klijentom" u Osijeku 14.03. ili Splitu 04.04.2014. uz 58% popusta!

2 prodanaNe možete kupovati dalje! Ponuda je završila!
Prijavite se na newsletter da ne bi više nikad propustili ovako dobre ponude!

Seminar je namjenjen predstavnicima tvrtki , komora i udruga čiji posao zahtijeva često pojavljivanje u javnosti ili medijima, i svima onima koji žele na učiti kako se na što bolji način predstaviti drugima.

Ponuda uključuje: seminar "Svladanje javnog nastupa, moć uvjeravanja i kontakt s klijentom"

Prije nego što kliknete KUPI izaberite lokaciju:

Osijek:  petak 14.03.2014. od 09.00 do 17:00, Pejačevićeva 25

Split:  petak 04.04.2014. od 09.00 do 17:00, Put Brodarice 6

09.00-09.30 Uvod- Zašto je javni nastup psihološka boljka većine ljudi
09.30-10.30 Cijevi javnog nastupa, psihologija publike i psihologija govornika
- Javni nastup kao prenošenje i
nformacija na uvjerljiv i zanimljiv način
- Izgradnja osobnog imagea i i
magea poduzeća kroz javni nastup
- Psihološka analiza publike
i prilagodba javnog nastupa auditorijumu
- Psihološka analiza govornika

10.30-10.45 Pauza

10.45-11.45 Priprema javnog nastupa, proces javnog nastupa i greške u komuniciranju informacija
- Priprema teme, priprema govo
rnika i priprema auditorijuma za javni nastup
- Tijek procesa javnog nastupa i
svladavanje izazova govorenja pred grupom
- Greške u javnom nastupu (Verbalna i neverbalna komunikacija, uključivanje publike)

12.15-13.15 Pauza za ručak


KOJI JE CILJ SEMINARA?
Cilj seminara je da osposobi učesnike za učinkovitiji , uvjerljiviji i profesionalniji nastup pred publikom.

KOJE ĆE VJEŠTINE POLAZNICI STEĆI NA SEMINARU?
U vremenima brze izmjene informacija, sve prisutne površnosti i konstantnog pritiska okruženja, često se dobre ideje ne mogu realizirati zbog nedostatka pravih kompetencija pri javnom prijenosu informacija.

Moć uvjeravanja oduvijek je polazišna točka za realizaciju svih ideja koje pojedinac prenosi na skupinu. Tajne ove moći kriju se u psihološkoj pripremi prezentatora i uvjerljivom i zanimljivom prijenosu relevantnih informacija. Polazanici će steći vještine psihološke analize javnog
nastupa, kako sa aspekta publike, tako i sa aspekta prezentatora. Svladat će vještine pripreme prezentacije, njene realizacije i rješavanja problema u izravnoj komunikaciji pred auditorijem. Glavni kamen spoticanja u izvedbi javnog nastupa oduvijek je strah od prezentiranja pred publikom. Ovim seminarom polaznici će naučiti kako da kontroliraju taj strah i transformiraju ga u pozitivnu energiju potrebnu za zanimljivu, jasnu i pamtljivu prezentaciju. Steći će vještine javnog govorništva, potrebne neverbalne vještine koje su potpora javnom nastupu i vještine potrebne da prezentacija bude
doživljaj koji će publika pamtiti.

Svaki put, bilo da je to nastup pred grupom, pojedincima u svakodnevnom životu, prodajnim situacijama i situacijama poslovnih sastanaka i konferencija.