[U POLA CIJENE] NOVO - brinite o svom zdravlju i stanju srca - kardiološki pregled, EKG i UZV srca za 95 eura u Poliklinici Superiora u Zagrebu!

Kupon vrijedi do 29.08.2024.

Poliklinika Superiora je zdravstvena ustanova bolničkog tipa, namijenjena prvenstveno unapređenju zdravlja i ljepote. Osim liječenja općih kirurških bolesti i estetske kirurgije posebnu važnost dajemo dijagnostici i liječenju općih internističkih bolesti, što praktično znači liječenje bilo koje unutarnje tegobe, skupine simptoma, bolova ili nelagoda. Kako naš naziv kaže tendencija nam je biti educirani u skladu sa suvremenim svjetskim dostignućima, donositi i primjenjivati nova znanja estetske, korektivne, opće kirurgije, te liječenja internističkih bolesti, pogotovo endokrinih hormonalnih poremećaja. 

Ultrazvuk srca (ehokardiografija) je slikovna pretraga srca kojom se može dobiti informacija o izgledu i funkciji različitih srčanih struktura. EKG je pretraga kojom se mjere električni potencijali srca. Pretraga se izvodi dok je pacijent u ležećem položaju, na grudni koš, ruke i noge mu se priključe elektrode koje putem te se snimanje vrši putem elektrokardiografa.